Kontaktuppgifter

Högsta domstolen

Besöksadress: Norra esplanaden 3
Postadress: PB 301
00171 Helsingfors
Karta

tel. 02956 40000
fax 02956 40154
e-post*: korkein.oikeus(at)oikeus.fi

Registratorskontor

tel. 02956 40050
måndag-fredag kl 8.00-16.15

Kanslichef

Wilhelm Norrman
tel. 02956 40110

Kommunikationsenhet

tel. 02956 40052
e-post*: viestinta.kko(at)oikeus.fi

Chef för kommunikationstjänst

Karine Liger
tel. 02956 40052
e-post*: karine.liger(at)oikeus.fi

Kommunikationsexpert

Minna Kuisma

Kommunikationsexpert

Niina Lantto
tel. 02956 40078
e-post*: niina.lantto(at)oikeus.fi


*Ersätt (at) med @ för att skicka e-post.

Publicerad 14.12.2020