Rättegång i högsta domstolen

Hösta domstolen är en prejudikatsdomstol, och anförande av besvär till högsta domstolen kräver i regel ett besvärstillstånd. Prejudikat meddelas i frågor på vilka lagen inte ger något klart svar. Prejudikaten ger vägledning om hur lagen ska tolkas och säkerställer att lagen tolkas på samma sätt av alla domstolar i landet.

Publicerad 24.8.2022