Oikeudenkäynti korkeimmassa oikeudessa

Korkein oikeus on ennakkopäätöstuomioistuin, ja valittaminen korkeimpaan oikeuteen edellyttää pääsääntöisesti valituslupaa. Ennakkopäätöksiä annetaan sellaisista kysymyksistä, joihin laki ei anna selvää vastausta. Ennakkopäätösten avulla ohjataan laintulkintaa ja sitä, että tuomioistuimet eri puolilla maata tulkitsevat lakia samalla tavalla.

Julkaistu 24.8.2022