KKO:2019:51

Kiinteistönmuodostamislaki - Tontinosan lunastaminen

Diaarinumero: M2017/37
Taltionumero: 975
Antopäivä: 5.6.2019 ECLI:FI:KKO:2019:51

A sekä B ja C yhdessä omistivat asemakaavan mukaiseen tonttiin sisältyvät kiinteistöt. Kummankin kiinteistön omistajat olivat toimituksessa esittäneet kiinteistönmuodostamislain 62 §:n mukaisen muiden tontinosien lunastamista koskevan vaatimuksen. B:n ja C:n tontinosalla, jonka pinta-ala oli A:lle kuuluvaa tontinosaa suurempi, sijaitsi A:n omistamia rakennuksia.

Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevin perustein B:n ja C:n tontinosalla sijaitsevat A:n omistamat rakennukset otettiin huomioon määritettäessä A:n tontinosan arvoa. A:n tontinosa katsottiin arvokkaammaksi. A:lla oli siten etuoikeus lunastaa muut tontinosat.

KML 62 § 1 mom
KML 62 § 2 mom


Ks. HD:2019:51

 
Julkaistu 5.6.2019  Päivitetty 10.6.2019