Suulliset käsittelyt

Suulliset käsittelyt ovat yleensä julkisia ja ne toimitetaan korkeimman oikeuden oikeussalissa osoitteessa Pohjoisesplanadi 3, 3. kerros.

Oikeussalin yleisöpaikoille mahtuu kerrallaan noin 20 henkilöä. Isojen yleisöryhmien toivotaan ottavan yhteyttä korkeimman oikeuden valvomoon (p. 02956 40004) hyvissä ajoin ennen käsittelyä. Jos käsittely pidetään muualla kuin korkeimmassa oikeudessa, ilmoitetaan tästä erikseen.

Tiedot tulevista suullisista käsittelyistä tallennetaan näille sivuille noin viikko ennen käsittelyä. Ilmoituksissa on maininta siitä, jos käsittely toimitetaan yleisön läsnä olematta. Mahdollista on myös, että käsittelyjen ajankohtia joudutaan muuttamaan.

Käsittelyn kuvaaminen tai äänittäminen edellyttää puheenjohtajan lupaa.

Lisää tietoa suullisista käsittelyistä .

Toimenpiteet koronaepidemian aikana

Korkeimman oikeuden suulliset käsittelyt pidetään koronaepidemiasta huolimatta lähtökohtaisesti ennalta ilmoitetun mukaisesti.

Toiminnassa pyritään torjumaan tartuntariski. Turvatarkastuksessa ja odotustiloissa noudatetaan valtakunnallisia ja alueellisia suosituksia.

Korkeimman oikeuden tiloihin ei pidä tulla sairaana. Asianosaisen, asianosaisen edustajan, asiamiehen ja todistajan tulee ilmoittaa viipymättä korkeimpaan oikeuteen, jos hän on terveysperusteisista syistä tai karanteenin vuoksi estynyt saapumasta suulliseen käsittelyyn.

Korkeimmassa oikeudessa asioitaessa tulee pitää huolta hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta sekä riittävistä etäisyyksistä henkilöiden välillä. Odotustiloissa on mahdollisuus käsien desinfiointiin.

Suullisen käsittelyn osalta tarvittavat ohjeet annetaan istunnossa.

‍Suulliset käsittelyt 2023

18.10. klo 10.00 – törkeää huumausainerikosta ym. koskeva juttu R2022/712, jossa muutoksenhakijana on erikoissyyttäjä ja vastaajana A.

23.8. klo 10.00 – urakkasopimuksen suoritusrikkomusta koskeva juttu S2022/554, jossa muutoksenhakijana on Asunto Oy A ja vastapuolena B Oy.

19.6. klo 10.00 – Haagin sopimuksen nojalla tapahtuvaa lapsen palauttamista koskeva juttu S2023/151, jossa muutoksenhakijana on A ja vastapuolena B. Huom. Suullinen käsittely toimitetaan kokonaan yleisön läsnä olematta.

8.–9.6. klo 10.00 – törkeää sisäpiirintiedon väärinkäyttöä koskeva juttu R2022/276, jossa muutoksenhakijana on aluesyyttäjä ja vastaajana A.

7.2. klo 10.00 – seksuaalipalvelujen ostamisen yritystä nuorelta koskeva asia R2022/301, jossa muutoksenhakijana on aluesyyttäjä ja vastaajana A.

Julkaistu 29.1.2020