Högsta domstolen är en prejudikatdomstol. Prejudikat ges i frågor där lagen inte ger ett klart svar. Prejudikaten ger rättsregler för motsvarande tvister i framtiden och man strävar till att med prejudikaten säkerställa att domstolar i hela landet tolkar lagen på samma sätt.

De nyaste prejudikaten

5.6.2018
Bestämmande av straff - Straffmätning - Val av straffart
Bedrägeri
Misshandel

Pressmeddelanden och nyheter

Utlåtanden