Suomeksi - På svenska - In English - Sme - Fr - Ru - Et - De

Högsta domstolen

Högsta domstolen

Högsta domstolen är en prejudikatdomstol. Prejudikat ges i frågor där lagen inte ger ett klart svar. Prejudikaten ger rättsregler för motsvarande tvister i framtiden och man strävar till att med prejudikaten säkerställa att domstolar i hela landet tolkar lagen på samma sätt.

Prejudikat

24.5.2017
Sexualbrott - Sexuellt utnyttjande av barn - Sexuellt utnyttjande
Bestämmande av straff - Straffmätning
Val av straffart