Virtuell visning

Välkommen på virtuell visning i högsta domstolen!

Du kan gå från rum till rum genom de stora cirklarna i varje rum eller genom pilarna till höger och vänster. Genom menyn i nedre kanten kan du flytta dig direkt till de olika salarna och rummen.

Du kan titta omkring i rummen 360 grader genom att klicka och hålla i vänstra knappen på datormusen.

Du kan zooma in och ut med plus- och minusknapparna.

De små cirklarna innehåller bl.a. information om konstverken.

Guiden för användargränssnittet hittar du i nedre vänstra hörnet.

Vänligen observera, att konstverk får inte lagras på en datorns hårddisk, användas i ett datornätverk eller reproduceras utan skriftligt tillstånd från upphovsrättsinnehavarna. Det finns ingen rätt att göra kopior av konstverk på papper, film eller annat material utan skriftligt tillstånd från rättighetsinnehavarna. © Kuvasto ry 2020.

Publicerad 1.10.2020