HD:2020:54

Bedrägeri - Grovt bedrägeri
Avvittring

Diarienummer: R2018/917
Liggare: 1053
Givet: 2.7.2020 ECLI:FI:KKO:2020:54

Enligt åtalet hade A vid avvittringen mellan A och B vilselett skiftesmannen genom att låta bli att uppge dividendinkomster som efter att äktenskapsskillnaden blivit anhängig hade utbetalats från det aktiebolag han delvis ägde och där han arbetade. Fråga om de utbetalda dividendinkomsterna var giftorätt underkastad egendom och om A hade gjort sig skyldig till det grova bedrägeri som hovrätten hade tillräknat honom. Se KKO:1994:6

 
Publicerad 2.7.2020