HD:2020:36

Tvångsmedel - Begränsning av kontakter

Diarienummer: R2019/801
Liggare: 685
Givet: 18.5.2020 ECLI:FI:KKO:2020:36

När tingsrätten 18.4.2019 beslöt att A skulle häktas bestämde domstolen samtidigt att han medan förundersökningen pågick fick ha kontakt med sina närstående endast under övervakning. När häktningsärendet behandlades på nytt hade begränsningen av kontakterna hållits i kraft. A hade anfört klagan hos hovrätten över de beslut som hade meddelats 4.6.2019 och därefter om att begränsningen skulle fortsätta att gälla. Hovrätten hade förkastat klagan.

Högsta domstolen ansåg att det inte i saken hade framlagts sådana konkreta omständigheter angående A eller hans närstående eller något annat, som skulle ha medfört att en begränsning av kontakterna efter 4.6.2019 kunde ha ansetts nödvändig för att säkerställa att utredningen av brottet inte äventyras på grund av kontakterna. Således hade det inte förelagit lagliga förutsättningar för att bestämma att begränsningen skulle fortsätta att gälla.

TvångsmedelsL 4 kap 1 § 2 mom

 
Publicerad 18.5.2020