HD:2020:26

Fastighetsförmedling - Fastighetsmäklare - Utrednings- och informationsplikt
Skadestånd

Diarienummer: S2018/309
Liggare: 377
Givet: 25.3.2020 ECLI:FI:KKO:2020:26

Köparna hade köpt en bostad i en byggnad där det nyligen hade utförts rörrenovering. Köparna krävde skadestånd av den förmedlingsrörelse som säljaren hade anlitat, eftersom den hade försummat sin skyldighet att ge köparna information om betalningsandelen på grund av rörrenoveringen. Köparna hade inte förstått att de blev skyldiga att betala annat än det skuldfria pris som uppgavs i broschyren och i köpebrevet.

Högsta domstolen ansåg att det ekonomiska ansvaret för aktierna som var till salu inte hade presenterats på ett korrekt sätt i försäljningsbroschyren. Mäklaren hade dock före köpslutet på annat sätt gett tillräcklig information om bolagets lån och om hur lånet senare skulle fördelas liksom även en uppskattning av den betalningsandel som hänförde sig till bostaden i fråga. Köparnas skadeståndsyrkande förkastades. (Omröstn.)

L om förmedling av fastigheter och hyreslägenheter 9 §, 14 §
SRF om uppgifter som skall lämnas vid marknadsföring av bostäder 8 §

 
Publicerad 25.3.2020