HD:2020:12

Förening - Föreningens namn

Diarienummer: S2018/499
Liggare: 196
Givet: 12.2.2020 ECLI:FI:KKO:2020:12

En förening, i vilken enbart rättegångsbiträden med tillstånd kunde godkännas som medlemmar, hade registrerat namnet Auktorisoidut lakimiehet - Auktoriserade Jurister - Authorized Attorneys at Law ry.

Högsta domstolen ansåg av de skäl som framgår av avgörandet att namnet var vilseledande bl.a. till den del det gav allmänheten en felaktig uppfattning om föreningens medlemskår. Registeranteckningen om föreningens namn upphävdes.

FöreningsL 49 § 1 mom

 
Publicerad 12.2.2020