HD:2020:4

Opartiskt bemötande - Arbetslön

Diarienummer: S2018/393
Liggare: 34
Givet: 15.1.2020 ECLI:FI:KKO:2020:4

A hade varit anställd i en brandmanstjänst hos en stads räddningsverk och under en del av sin arbetstid haft förstavårdsuppgifter på basnivå. Staden hade betalat lägre uppgiftsrelaterad lön åt A än åt förstavårdarna på basnivå.

Eftersom de uppgifter som A och förstavårdarna på basnivå utförde inte hade varit jämförbara och således inte när det gällde att bedöma avlöningen kunde anses likadana eller likvärdiga, hade staden inte brutit mot kravet på opartiskt bemötande.

L om kommunala tjänsteinnehavare 12 §

 
Publicerad 15.1.2020