HD:2019:84

Sexualbrott - Våldtäkt - Grov våldtäkt
Bevisning - Bevisvärdering

Diarienummer: R2018/550
Liggare: 1671
Givet: 3.10.2019 ECLI:FI:KKO:2019:84

Fråga om bevisvärdering i ett mål angående grov våldtäkt.
Se KKO:2013:96 KKO:2019:54

 
Publicerad 3.10.2019