HD:2019:74

Trafikbrott - Äventyrande av trafiksäkerheten - Grovt äventyrande av trafiksäkerheten

Diarienummer: R2018/232
Liggare: 1429
Givet: 5.9.2019 ECLI:FI:KKO:2019:74

A hade framfört bil så att han nattetid i stora och livligt trafikerade korsningar inom ett stadsområde två gånger hade svängt till höger i färdriktningen när trafikljuset visade rött. Av de skäl som framgår av avgörandet ansåg Högsta domstolen att A:s gärning hade varit ägnad att förorsaka allvarlig fara för någon annans liv eller hälsa och att A således hade gjort sig skyldig till grovt äventyrande av trafiksäkerheten.

SL 23 kap 2 §

 
Publicerad 5.9.2019