HD:2022:33

Ett riksomfattande företag hade inte i egenskap av arbetsgivare uppfyllt sin skyldighet enligt 7 kap. 4 § arbetsavtalslagen att erbjuda arbete genom att varje vecka under uppsägningstiden till en arbetstagare som hade verkat som servicechef skicka rekryteringsbrev med en lista över alla uppgifter i företaget som hade blivit lediga under uppsägningstiden.

ArbetsavtalsL 7 kap 4 §