HD:2022:35

Företrädarna för ett företag som inte var anslutet till något arbetsgivarförbund hade avskaffat posten som förtroendeman i företaget. Högsta domstolen ansåg att man genom bestämmelsen om kränkning av arbetstagares organisationsfrihet skyddade de organiserade arbetstagarnas rätt att välja en förtroendeman. Omfattningen av kollektivavtalets allmänt bindande verkan saknade betydelse för frågan om brottsrekvisiten uppfylldes. Företrädarna för företaget tillräknades kränkning av arbetstagares organisationsfrihet.