HD:2020:64

A tillhöriga penningmedel hade överförts till B:s bankkonto och B hade med dem enligt ett avtal mellan honom och A köpt virtuell valuta, bitcoin, och för A:s räkning förvarat bitcoinen på ett Coinmotionkonto i B:s namn som förvaltades av ett visst bolag och som B disponerade. Utmätningsmannen hade mätt ut den virtuella valutan på kontot för B:s skulder.

Högsta domstolen ansåg att bitcoinen på Coinmotionkontot kunde mätas ut för B:s skulder, eftersom de bitcoins som B hade köpt för A:s räkning hade blandats ihop med B:s egna bitcoins på B:s konto. Se KKO:1993:132 KKO:2012:17 KKO:2014:53

UB 4 kap 9 § 1 mom