HD:2020:55

A som vid gärningstidpunkten var 18 år hade gjort sig skyldig till grovt äventyrande av trafiksäkerheten genom att framföra en personbil ca 500 meter med en hastighet av 190 kilometer i timmen på en allmän väg där hastighetsbegränsningen hade varit 80 kilometer i timmen. Förhållandena på gärningsplatsen hade varit goda och inga andra fordon hade funnits inom synhåll för A. A hade inte haft med sig några passagerare. Högsta domstolen ansåg av de skäl som framgår av avgörandet att A trots att gärningen var allvarlig kunde dömas till ett bötesstraff.