HD:2020:53

Kommendören för flygvapnet A hade fått information om att flygflottiljkommendören Y hade uppträtt berusad när han ledde en frivillig övning inom Försvarsmakten och hade betett sig osakligt mot dem som deltog i övningen.

Högsta domstolen ansåg av de skäl som framgår av avgörandet att A i egenskap av Y:s disciplinära förman borde ha begärt förundersökning inom någon dag efter att han hade fått sådan information om händelserna under övningen att han hade haft skäl att misstänka att Y hade gjort sig skyldig till ett militärt brott. Eftersom A utan giltig orsak hade gjort begäran om undersökning mer än två månader senare, hade han uppsåtligen underlåtit att fullgöra sin tjänstgöringsskyldighet och således gjort sig skyldig till tjänstgöringsbrott.

SL 45 kap 1 §
L om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten 27 § 1 mom
Allmänna tjänstereglementet 60 §
Allmänna tjänstereglementet 66 §