HD:2020:38

A och B hade träffats i en restaurang. A hade sagt åt B att han hade ett ärende som han ville tala om på tumanhand och genom att hålla henne om ryggen fört henne ut på terrassen. A och B hade suttit bredvid varandra i en soffa på terrassen så att A:s hand hade legat på B:s axel, men deras kroppar hade inte suttit tätt ihop. A hade sagt att han var förtjust i B och skulle kunna ha sex med henne. B hade försökt gå ifrån B, men A hade gripit henne i handleden och sagt att hon inte skulle gå någonstans.

A hade inte på det sätt som förutsätts i 20 kap. 5 a § strafflagen genom beröring utsatt B för en sexuell handling som var ägnad att kränka hennes sexuella självbestämmanderätt. Åtalet för sexuellt antastande förkastades.

SL 20 kap 5 a §
SL 20 kap 10 § 2 mom
SL 3 kap 1 § 1 mom