HD:2019:104

Avdelningschefen vid en av försvarsmaktens inrättningarkommodor A åtalades för sexuellt antastande av en civilperson inom försvarsmaktens lokaler och för tjänstgöringsbrott. Enligt åtalet hade A genom att kyssa och på olika sätt beröra målsäganden utsatt henne för en sexuell handling som hade varit ägnad att kränka hennes sexuella självbestämmanderätt. Enligt åtalet för tjänstgöringsbrott hade A genom detta handlande brutit mot sin skyldighet som hör till tjänstgöringen och mot föreskrifter i det allmänna tjänstereglementet angående militär ordning.

Högsta domstolen ansåg att hovrätten var behörig att som första instans behandla åtalet om sexuellt antastande tillsammans med det militära rättegångsärendet angående tjänstgöringsbrott. (Omröstn.)

Dessutom ansåg Högsta domstolen att A:s handlande, genom vilket han gjort sig skyldig till sexuellt antastande, hade tillräckligt samband med hans tjänstgöring. Eftersom A ansågs ha brutit mot föreskrifterna om militär ordning dömdes han förutom för sexuellt antastande för tjänstgöringsbrott till ett bötesstraff på 80 dagsböter. (Omröstn.)

SL 3 kap 1 §
SL 20 kap 5 a §
SL 45 kap 1 §
Militär rättegångsL 8 §
L om försvarsmakten 42 §
Allmänt tjänstereglemente punkt 78
Allmänt tjänstereglemente punkt 81