HD upphävde en journalists dom för ärekränkning

Högsta domstolen (HD) har i en dom meddelad i dag ansett att journalisten och den facklitterära författaren Johanna Vehkoo inte hade kränkt Junes Lokkas ära i sitt Facebook-inlägg. HD upphävde hovrättens dom, förkastade åtalet för ärekränkning och friade Vehkoo från straff, skadeståndsskyldighet och skyldighet att ersätta Lokkas rättegångskostnader.

Publicerad 11.1.2022