Begränsat besvärstillstånd åt åklagarna i tjänstebrottsärendet i Kittilä

Högsta domstolen (HD) har beviljat åklagarna besvärstillstånd i det tjänstebrottsärende som gällde förtroendevalda i Kittilä kommun. Besvärstillståndet är begränsat så att det gäller huruvida kommunens förtroendevalda hade brutit mot sin tjänsteplikt i syfte att bereda nytta åt den före detta verkställande direktören i ett hissbolag som ingick i kommunkoncernen.

Länkar

Publicerad 1.11.2021