Högsta domstolen anpassar sin verksamhet till coronavirussituationen

Högsta domstolen tryggar kontinuiteten i sin kärnverksamhet också under undantagsförhållanden. Merparten av ärendena behandlas och avgörs genom skriftligt förfarande. På grund av den rådande situationen kan det dock hända att behandlingen av icke-brådskande ärenden fördröjs.

Publicerad 20.3.2020