HD beviljade Paf besvärstillstånd

Publicerad 3.4.2020

Högsta domstolen (HD) har beviljat Ålands Penningautomatförening (Paf) besvärstillstånd i ett ärende som gäller penningtvätt av oaktsamhet.

Paf hade i januari 2012 gjort en anmälan om penningtvätt till Centralen för utredning av penningtvätt vid Centralkriminalpolisen om en spelkund vars spelande på internet väckte misstankar om penningtvätt. Efter att anmälan hade gjorts, hade spelkunden fortsatt att spela penningspel till ett belopp av 580 000 euro till slutet av oktober 2012.

Tingsrätten och hovrätten har dömt Paf för penningtvätt av oaktsamhet till samfundsbot. Åtalet mot föreningens verkställande direktör har förkastats redan i tingsrätten.

I besvären till HD anser Paf att föreningen inte har gjort sig skyldig till något brott och att åtalet ska förkastas.

HD meddelar sitt slutliga avgörande senare. Den genomsnittliga behandlingstiden för besvärsärenden i HD är ungefär ett år efter det att besvärstillstånd beviljats.


Mer information: föredragande Pia Haga, tfn 02956 40156, pia.haga(at)oikeus.fi.

Ärendets diarienummer i HD: R2019/486

Till början av sidan |