Högsta domstolen anpassar sin verksamhet till coronavirussituationen

Publicerad 20.3.2020

Högsta domstolen tryggar kontinuiteten i sin kärnverksamhet också under undantagsförhållanden. Merparten av ärendena behandlas och avgörs genom skriftligt förfarande. På grund av den rådande situationen kan det dock hända att behandlingen av icke-brådskande ärenden fördröjs.

Tills vidare ordnas inga muntliga förhandlingar som förutsätter att parter och vittnen är närvarande, utom om det är absolut nödvändigt.

Högsta domstolen har ställt in och senarelagt besök och andra tillställningar för att förhindra smittspridning.

Högsta domstolens kundservice fungerar normalt. I enlighet med de allmänna rekommendationerna önskar vi att kunder tar kontakt via telefon eller e-post. Vid besök i högsta domstolen är det viktigt att iaktta god hand- och hostningshygien. Den som har symtom får inte besöka domstolen.

Ytterligare upplysningar: HD:s kommunikation, tfn 02956 40059, 02956 40052, viestinta.kko(at)oikeus.fi