Högsta domstolens president Tatu Leppänen: Domstolarna ombesörjer rättssäkerheten under alla förhållanden

Publicerad 19.3.2020

Domstolsverket står liksom resten av samhället inför en situation som vi aldrig upplevt tidigare när undantagstillstånd råder i Finland på grund av den världsomfattande coronavirusepidemin, konstaterar högsta domstolens president Tatu Leppänen i det meddelande som han sände till domstolarna i dag.

Våra domstolar har inte befunnit sig i en såhär exceptionell situation sedan krigsåren, då till exempel högsta domstolen var evakuerad till Österbotten.

Leppänen konstaterar att domstolarna klarade av sitt arbete då, och de kommer att klara av det också nu.

- Vårt arbete är att tillgodose parternas rättsskydd samt upprätthålla rättsordningen och stabiliteten i samhället, som oberoende domstolar i vår fina rättsstat. Vi ombesörjer rättssäkerheten under alla förhållanden. I detta arbete behövs vars och ens insats, oberoende av om det är fråga om en liten tingsrätts kansli eller högsta domstolens plenum.

Vi funderar nu alla på våra nära och kära och oroar oss för hur situationen ska utvecklas. Nu krävs att alla visar flexibilitet och osjälviskhet både i och utanför arbetet. På arbetsplatsen ser vi inte bara till att det egna arbetet löper utan också hur det går för arbetskamraterna, säger Leppänen i sitt meddelande.


Ytterligare upplysningar: HD:s kommunikation, tfn 02956 40052, viestinta.kko(at)oikeus.fi

Till början av sidan |