Besvärstillstånd meddelades inte i brottmålet gällande välgörenhetsorganisationen Brother Christmas penninginsamling

Publicerad 28.2.2020

Högsta domstolen (HD) meddelade inte Ari Koponen, frontfigur för välgörenhetsorganisationen Brother Christmas, besvärstillstånd i målet rörande penninginsamlingsbrott.

Östra Nylands tingsrätt hade konstaterat att Koponen år 2017 hade samlat in pengar utan sådant tillstånd som lagen förutsätter. Tingsrätten dömde i september 2019 Koponen till bötesstraff för penninginsamlingsbrott.

Koponen yrkade hos HD på att åtalet skulle förkastas. Alternativt yrkade han på att han i varje fall inte skulle dömas till straff.

Det var fråga om prejudikatbesvär, vilket innebär att Koponen istället för att söka ändring i tingsrättens avgörande hos hovrätten direkt sökte ändring hos HD av prejudikatsskäl. Tillstånd till prejudikatbesvär kan meddelas endast om det är viktigt att hänskjuta målet till högsta domstolen med tanke på lagens tillämpning i andra likadana fall eller enhetligheten i rättspraxis. Eftersom besvärstillstånd inte meddelades i det aktuella fallet, står tingsrättens dom fast.


Tilläggsinformation: Föredragande Saara Ingström, tfn 02956 40027, saara.ingstrom(at)oikeus.fi

Målets diarienummer hos HD: R2019/823

Till början av sidan |