HD ändrade inte hovrättens dom som gällde polisens användning av elchockvapen

Publicerad 13.2.2020

Högsta domstolen (HD) ändrade inte hovrättens dom i ett ärende där en poliskonstapel utan förvarning hade använt elchockvapen i samband med ett gripande på Vasa torg i augusti 2015. Vasa hovrätt hade dömt polisen till ett gemensamt bötesstraff för brott mot tjänsteplikt och misshandel samt ålagt honom att betala skadestånd till målsäganden.

Poliskonstapeln hade anlänt till Vasa torg tillsammans med sin partrullpartner på grund av en misshandelssituation, när den man som misstänktes för misshandeln var på väg att lämna platsen. Mannen hade på konstapelns order stannat och vänt ansiktet mot konstapeln men vägrat att lägga sig på marken. Konstapeln hade riktat elchockvapnet mot mannen, varvid mannen hade bett att polisen inte skulle skjuta honom. Poliskonstapeln hade utan verbal varning avfyrat elchockvapnet en gång mot mannen, och till följd av detta hade mannen fallit till marken.

Hovrätten hade ansett att konstapeln hade använt strängare maktmedel än vad som kunde anses nödvändigt och försvarligt i situationen, och hade dömt konstapeln till bötesstraff. Österbottens tingsrätt hade tidigare förkastat åtalet och övriga yrkanden.

Poliskonstapeln överklagade hovrättens dom hos HD och krävde att åtalet och de övriga yrkandena förkastas. HD ansåg i likhet med hovrätten att konstapeln hade använt elchockvapnet i strid med bestämmelserna om dess användning och således handlat i strid med sin tjänsteplikt.

Ytterligare upplysningar: Föredragande Paula Jutila, tfn 02956 40031, paula.jutila(at)oikeus.fi

Avgörandet (R2019/161, 13.2.2020) kan beställas från HD:s registratorskontor, tfn 02956 40050, korkein.oikeus(at)oikeus.fi

Till början av sidan |