Juha Mäkelä

Syntynyt 27.7.1971 Helsingin maalaiskunnassa. Oikeustieteen kandidaatti 1997, oikeustieteen lisensiaatti 1999 ja oikeustieteen tohtori 2010. Varatuomari 2000. Helsingin käräjäoikeuden notaari 1999-2000. Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan assistentti, tutkija ja vs. yliopistonlehtori 1997-2009. Korkeimman oikeuden ma. esittelijäneuvos 2010-2015, oikeussihteeri 2011, vanhempi oikeussihteeri 2011-2015 ja esittelijäneuvos 2015-2017. Korkeimman oikeuden riita-asioiden ryhmäpäällikkö 2014-2017. Korkeimman oikeuden jäsen ja oikeusneuvos 1.1.2018 lukien.

Vanhentumistoimikunnan sihteeri 2000-2001. Vakuutuslautakunnan esittelijä 2009-2010. Kuluttajariitalautakunnan täysistunnon jäsen 2012-2017.

 
Julkaistu 15.1.2018