Juha Mäkelä

Syntynyt 27.7.1971 Helsingin maalaiskunnassa. Oikeustieteen kandidaatti 1997, oikeustieteen lisensiaatti 1999 ja oikeustieteen tohtori 2010. Varatuomari 2000. Helsingin käräjäoikeuden notaari 1999–2000. Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan assistentti, tutkija ja vs. yliopistonlehtori 1997–2009. Korkeimman oikeuden ma. esittelijäneuvos 2010–2015, oikeussihteeri 2011, vanhempi oikeussihteeri 2011–2015 ja esittelijäneuvos 2015–2017. Korkeimman oikeuden riita-asioiden ryhmäpäällikkö 2014–2017. Korkeimman oikeuden jäsen ja oikeusneuvos 1.1.2018 lukien.

Vanhentumistoimikunnan sihteeri 2000–2001. Vakuutuslautakunnan esittelijä 2009–2010. Kuluttajariitalautakunnan täysistunnon jäsen 2012–2017.

 
Julkaistu 15.1.2018