Asko Välimaa

Syntynyt Orimattilassa 14.2.1963. Oikeustieteen kandidaatti 1987, varatuomari 1988, oikeustieteen lisensiaatti 1994.

Korkeimman oikeuden jäsen ja oikeusneuvos 1.4.2018 lukien. Ennen siirtymistään korkeimpaan oikeuteen hän toimi oikeusministeriön kansliapäällikkönä 2016-2018. Tätä ennen hän on toiminut lähes 20 vuoden ajan eri tehtävissä oikeusministeriön lainvalmisteluosastolla lainsäädäntöneuvoksena, rikos- ja prosessioikeuden yksikön lainsäädäntöjohtajana sekä osastopäällikkönä. Hän on osallistunut lainvalmisteluun myös Euroopan unionissa ja eräissä kansainvälisissä toimielimissä.

Aikaisemmin hän on toiminut useita vuosia tutkimus- ja opetustehtävissä Helsingin yliopistossa, sekä rikos- ja prosessioikeuden että yksityisoikeuden laitoksella. Lisäksi hän on toiminut lyhyen aikaa myös alioikeustuomarina ja sivutoimisena esittelijänä korkeimmassa oikeudessa sekä uransa alkuvaiheessa lakimiehenä asianajotoimistossa.

 
Julkaistu 13.4.2018