Asko Välimaa

Syntynyt Orimattilassa 14.2.1963. Oikeustieteen kandidaatti 1987, varatuomari 1988, oikeustieteen lisensiaatti 1994.

Korkeimman oikeuden jäsen ja oikeusneuvos 1.4.2018 lukien. Ennen siirtymistään korkeimpaan oikeuteen hän toimi oikeusministeriön kansliapäällikkönä 2016–2018. Tätä ennen hän on toiminut lähes 20 vuoden ajan eri tehtävissä oikeusministeriön lainvalmisteluosastolla lainsäädäntöneuvoksena, rikos- ja prosessioikeuden yksikön lainsäädäntöjohtajana sekä osastopäällikkönä. Hän on osallistunut lainvalmisteluun myös Euroopan unionissa ja eräissä kansainvälisissä toimielimissä.

Aikaisemmin hän on toiminut useita vuosia tutkimus- ja opetustehtävissä Helsingin yliopistossa, sekä rikos- ja prosessioikeuden että yksityisoikeuden laitoksella. Lisäksi hän on toiminut lyhyen aikaa myös alioikeustuomarina ja sivutoimisena esittelijänä korkeimmassa oikeudessa sekä uransa alkuvaiheessa lakimiehenä asianajotoimistossa.

 
Julkaistu 13.4.2018