Ennakkoratkaisupyyntö 1.7.2021

Sopimukseen perustuvaa velkomusta koskeva asia S2020/26

MUUTOKSENHAKIJA: A Oy
VASTAPUOLET: B Ky ja C:n kuolinpesä
ASIA: Sopimukseen perustuva velkomus

Julkaistu 3.9.2021