Ennakkopäätökset

Korkein oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa riita- ja rikosasioissa sekä valvoo lainkäyttöä omalla toimialallaan. Korkeimman oikeuden keskeisin tehtävä on antaa ennakkopäätöksiä sellaisista kysymyksistä, joihin laki ei anna selvää vastausta. Ennakkopäätöksillä annetaan oikeusohjeita tulevien vastaavanlaisten oikeusriitojen varalle ja pyritään varmistamaan, että tuomioistuimet eri puolilla maata tulkitsevat lakia samalla tavalla.

Uusimmat ennakkopäätökset

25.6.2019
Merenkulun ympäristönsuojelulaki - Öljypäästömaksu
24.6.2019
Konkurssi - Takaisinsaanti konkurssipesään
Palautusvelvollisuuden sovittelu
19.6.2019
Oikeudenkäyntikulut - Kanteen peruuttaminen
18.6.2019
Kilpailu - Kielletty kilpailunrajoitus
Vahingonkorvaus - Korvausvastuun jakaantuminen
Velan vanhentuminen - Vanhentumisen vaikutukset
18.6.2019
Kilpailu - Kielletty kilpailunrajoitus
Vahingonkorvaus - Korvausvastuun jakaantuminen - Korvattava vahinko
Velan vanhentuminen - Vanhentumisen vaikutukset
Oikeudenkäyntikulut - Arvonlisävero
17.6.2019
Oikeudenkäyntimenettely - Jatkokäsittelylupa
Todistelu - Prekluusio - Uusi todiste - Uusi todistaja hovioikeudessa
14.6.2019
Seksuaalirikos - Raiskaus
Tahallisuus
Todistelu - Näytön arviointi
13.6.2019
Seksuaalirikos - Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö
Oikeudenkäyntimenettely - Todistelu - Näytön arviointi
7.6.2019
Virkarikos - Virka-aseman väärinkäyttäminen - Virkavelvollisuuden rikkominen
6.6.2019
Ympäristörikos - Ympäristön turmeleminen - Törkeä ympäristön turmeleminen
Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen
Menettämisseuraamus - Hyödyn menettäminen
Liiketoimintakielto
5.6.2019
Kiinteistönmuodostamislaki - Tontinosan lunastaminen
28.5.2019
Oikeudenkäyntimenettely - Jatkokäsittelylupa
Lähestymiskielto
Euroopan ihmisoikeussopimus - Perhe-elämän suoja
Lapsen oikeudet
 
Julkaistu 25.5.2018