Ennakkopäätökset

Korkein oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa riita- ja rikosasioissa sekä valvoo lainkäyttöä omalla toimialallaan. Korkeimman oikeuden keskeisin tehtävä on antaa ennakkopäätöksiä sellaisista kysymyksistä, joihin laki ei anna selvää vastausta. Ennakkopäätöksillä annetaan oikeusohjeita tulevien vastaavanlaisten oikeusriitojen varalle ja pyritään varmistamaan, että tuomioistuimet eri puolilla maata tulkitsevat lakia samalla tavalla.

Uusimmat ennakkopäätökset

18.10.2018
Työsopimus - Liikkeen luovutus - Työsopimuksen irtisanominen
18.10.2018
Työsopimus - Liikkeen luovutus - Työsopimuksen irtisanominen
Oikeudenkäyntikulut
18.10.2018
Työsopimus - Liikkeen luovutus - Työsopimuksen irtisanominen
16.10.2018
Menettämisseuraamus - Rikoksentekovälineen arvon menettäminen - Rikoksentekovälineen menettäminen
15.10.2018
Oikeudenkäyntimenettely - Jatkokäsittelylupa - Muutosperuste
Yksipuolinen tuomio- Takaisinsaanti yksipuoliseen tuomioon
10.10.2018
Turvaamistoimi - Väliaikainen turvaamistoimi
Saarto
8.10.2018
Seksuaalirikos - Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö
Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen - Lieventämisperusteet
4.10.2018
Oikeudenkäyntimenettely - Tutkimatta jättäminen
Oikeusvoima
Patentti
3.10.2018
Virkarikos - Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen
Tuottamus
Turvaamistoimi - Säilöönotto
Tuomari
1.10.2018
Työsopimus - Lomauttaminen
27.9.2018
Lunastuslaki - Lunastustoimitus
Oikeudenkäyntimenettely - Muutoksenhaku maaoikeudessa
6.9.2018
Oikeudenkäyntimenettely
Tuomioistuinsovittelu - Sovinto
Asunto-osakeyhtiö - Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
 
Julkaistu 25.5.2018