Ennakkopäätökset

Korkein oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa riita- ja rikosasioissa sekä valvoo lainkäyttöä omalla toimialallaan. Korkeimman oikeuden keskeisin tehtävä on antaa ennakkopäätöksiä sellaisista kysymyksistä, joihin laki ei anna selvää vastausta. Ennakkopäätöksillä annetaan oikeusohjeita tulevien vastaavanlaisten oikeusriitojen varalle ja pyritään varmistamaan, että tuomioistuimet eri puolilla maata tulkitsevat lakia samalla tavalla.

Uusimmat ennakkopäätökset

13.8.2019
Pakkokeino - Erityinen kotietsintä - Takavarikko
Lähdesuoja
9.8.2019
Yhteistoiminta kunnissa
Lomauttaminen
Hyvitys
7.8.2019
Oikeudenkäyntikulut
18.7.2019
Välimiesmenettely - Välitystuomion kumoaminen
16.7.2019
Oikeudenkäyntikulut
Holhoustoimi - Edunvalvojan määrääminen
2.7.2019
Oikeudenkäyntimenettely - Jatkokäsittelylupa - Muutosperuste - Ennakkoratkaisuperuste
Vakuutuksenantajan takautumisoikeus
Vahingonkorvaus
25.6.2019
Merenkulun ympäristönsuojelulaki - Öljypäästömaksu
24.6.2019
Konkurssi - Takaisinsaanti konkurssipesään
Palautusvelvollisuuden sovittelu
19.6.2019
Oikeudenkäyntikulut - Kanteen peruuttaminen
18.6.2019
Kilpailu - Kielletty kilpailunrajoitus
Vahingonkorvaus - Korvausvastuun jakaantuminen
Velan vanhentuminen - Vanhentumisen vaikutukset
18.6.2019
Kilpailu - Kielletty kilpailunrajoitus
Vahingonkorvaus - Korvausvastuun jakaantuminen - Korvattava vahinko
Velan vanhentuminen - Vanhentumisen vaikutukset
Oikeudenkäyntikulut - Arvonlisävero
17.6.2019
Oikeudenkäyntimenettely - Jatkokäsittelylupa
Todistelu - Prekluusio - Uusi todiste - Uusi todistaja hovioikeudessa
 
Julkaistu 19.8.2019