Ennakkopäätökset

Korkein oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa riita- ja rikosasioissa sekä valvoo lainkäyttöä omalla toimialallaan. Korkeimman oikeuden keskeisin tehtävä on antaa ennakkopäätöksiä sellaisista kysymyksistä, joihin laki ei anna selvää vastausta. Ennakkopäätöksillä annetaan oikeusohjeita tulevien vastaavanlaisten oikeusriitojen varalle ja pyritään varmistamaan, että tuomioistuimet eri puolilla maata tulkitsevat lakia samalla tavalla.

Uusimmat ennakkopäätökset

17.4.2019
Kiinteistöosakeyhtiö – Huoneiston ottaminen yhtiön hallintaan
17.4.2019
Lapsen palauttaminen - Asuinpaikka - Suostumus -
Haagin sopimus - Bryssel IIa -asetus
15.4.2019
Salassapitorikos
Pakkokeino – Telekuuntelu – Ylimääräinen tieto
Todistelu – Hyödyntämiskielto
12.4.2019
Työsopimus - Työpalkka - Työsuorituksen estyminen
Syrjintä
Yhdenvertaisuuslaki - Hyvitys
11.4.2019
Turvaamistoimi - Turvaamistoimen peruuttaminen
Patentti - Lisäsuojatodistus
10.4.2019
Kavallus - Törkeä kavallus
5.4.2019
Turvaamistoimi – Takavarikko
4.4.2019
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen
Laiton uhkaus
Rikosten yhtyminen – Lainkonkurrenssi – Toissijaisuuslauseke
29.3.2019
Veroulosotto - Ulosottovalitus - Julkisen saatavan vanhentuminen
Yksityishenkilön velkajärjestely - Maksuohjelma
27.3.2019
Kuolemantuottamus – Törkeä kuolemantuottamus
Pahoinpitely
Rangaistuksen määrääminen – Yhteinen rangaistus – Yhteisen rangaistuksen mittaaminen – Rangaistuslajin valinta
22.3.2019
Työsopimus – Työsopimuksen ehdot – Koulutuskustannukset – Kilpailukielto – Kohtuuttomat ehdot – Sopimusehdon sovittelu
20.3.2019
Perintökaari – Testamentti – Testamentin peruuttaminen
 
Julkaistu 25.5.2018