Ennakkopäätökset

Korkein oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa riita- ja rikosasioissa sekä valvoo lainkäyttöä omalla toimialallaan. Korkeimman oikeuden keskeisin tehtävä on antaa ennakkopäätöksiä sellaisista kysymyksistä, joihin laki ei anna selvää vastausta. Ennakkopäätöksillä annetaan oikeusohjeita tulevien vastaavanlaisten oikeusriitojen varalle ja pyritään varmistamaan, että tuomioistuimet eri puolilla maata tulkitsevat lakia samalla tavalla.

Uusimmat ennakkopäätökset

24.1.2020
Yhteistoiminta valtion virastoissa ja laitoksissa
Hyvitys
24.1.2020
Sopimus - Reklamaatio
Sopimussuhteeseen perustuva vastuu
17.1.2020
Konkurssi - Konkurssin edellytykset
Velan vanhentuminen
Osakeyhtiö
15.1.2020
Tasapuolinen kohtelu - Työpalkka
14.1.2020
Isyys - Isyyden vahvistaminen
Perintöoikeus
7.1.2020
Oikeudenkäyntimenettely - Oikeudenkäynnin kesto - Viivästymishyvitys
2.1.2020
Yksityishenkilön velkajärjestely - Maksuohjelma
20.12.2019
Pakkokeino - Takavarikko - Sinetöidyn aineiston tutkiminen ja hyödyntäminen
Sananvapaus - Lähdesuoja
Todistelu - Hyödyntämiskielto
19.12.2019
Välimiesmenettely - Välitystuomion kumoaminen
Välityssopimus - Takaus
19.12.2019
Rahanpesu - Törkeä rahanpesu
Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen
13.12.2019
Rekisterimerkintärikos
Kirjanpitorikos
10.12.2019
Työsopimus - Työsopimuksen raukeaminen - Lomauttaminen - Irtisanomisajan palkka
Ennakkopäätösvalitus
 
Julkaistu 19.8.2019