Ennakkopäätökset

Korkein oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa riita- ja rikosasioissa sekä valvoo lainkäyttöä omalla toimialallaan. Korkeimman oikeuden keskeisin tehtävä on antaa ennakkopäätöksiä sellaisista kysymyksistä, joihin laki ei anna selvää vastausta. Ennakkopäätöksillä annetaan oikeusohjeita tulevien vastaavanlaisten oikeusriitojen varalle ja pyritään varmistamaan, että tuomioistuimet eri puolilla maata tulkitsevat lakia samalla tavalla.

Uusimmat ennakkopäätökset

6.9.2018
Oikeudenkäyntimenettely
Tuomioistuinsovittelu - Sovinto
Asunto-osakeyhtiö - Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
5.9.2018
Oikeudenkäyntimenettely - Todistelu - Esitutkintakertomuksen huomioon ottaminen oikeudenkäynnissä
24.8.2018
Oikeudenkäyntimenettely - Pääkäsittely hovioikeudessa - Rikosasia
9.8.2018
Pakkokeino - Yhteydenpidon rajoittaminen
Muutoksenhaku
10.7.2018
Yksityiselämän suoja - Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen
Sananvapaus
3.7.2018
Liikennevakuutus
Vahingonkorvaus - Syy-yhteys
Todistelu - Näytön arviointi
28.6.2018
Alkoholi - Alkoholirikos
Euroopan unionin oikeus
26.6.2018
Välimiesmenettely - Välitystuomion kumoaminen
26.6.2018
Varkaus - Törkeä varkaus
13.6.2018
Työrikos - Työsyrjintä
5.6.2018
Huumausainerikos - Törkeä huumausainerikos
Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen - Lieventämisperusteet
5.6.2018
Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen - Rangaistuslajin valinta
Petos
Pahoinpitely
 
Julkaistu 25.5.2018