Ennakkopäätökset

Korkein oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa riita- ja rikosasioissa sekä valvoo lainkäyttöä omalla toimialallaan. Korkeimman oikeuden keskeisin tehtävä on antaa ennakkopäätöksiä sellaisista kysymyksistä, joihin laki ei anna selvää vastausta. Ennakkopäätöksillä annetaan oikeusohjeita tulevien vastaavanlaisten oikeusriitojen varalle ja pyritään varmistamaan, että tuomioistuimet eri puolilla maata tulkitsevat lakia samalla tavalla.

Uusimmat ennakkopäätökset

13.8.2020
Työsopimus - Yhteistoiminta yrityksissä
12.8.2020
Huoneenvuokra - Asuinhuoneiston vuokraus
Oikeudenkäyntimenettely - Kanne - Kanteen ennenaikaisuus
9.7.2020
Kuluttajamarkkinoilta kielletyn psykoaktiivisen aineen kiellon rikkominen
Muutoksenhaku - Valituslupa
3.7.2020
Liikennerikos - Liikenneturvallisuuden vaarantaminen - Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen
Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuslajin valinta - Sakko - Ehdollinen vankeus
2.7.2020
Petos - Törkeä petos
Omaisuuden ositus
29.6.2020
Sotilasrikos - Palvelusrikos
Esitutkinta
26.6.2020
Veropetos - Törkeä veropetos
Rikokseen osallisuus - Avunanto
25.6.2020
Syyte - Syytesidonnaisuus
Kavallus
24.6.2020
Turvaamistoimi - Väliaikainen turvaamistoimi
Työtaistelu - Saarto
24.6.2020
Oikeudenkäyntimenettely - Jatkokäsittelylupa - Muutosperuste - Ennakkoratkaisuperuste
Perintökaari - Perintö - Perinnöstä luopuminen
Ulosottokaari - Ulosottovalitus - Ulosmittauskielto
23.6.2020
Pahoinpitely
Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuslajin valinta - Ehdollinen vankeus
18.6.2020
Muutoksenhaku
Oikeudenkäyntimenettely - Pääkäsittely hovioikeudessa
 
Julkaistu 19.8.2019