Ennakkopäätökset

Korkein oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa riita- ja rikosasioissa sekä valvoo lainkäyttöä omalla toimialallaan. Korkeimman oikeuden keskeisin tehtävä on antaa ennakkopäätöksiä sellaisista kysymyksistä, joihin laki ei anna selvää vastausta. Ennakkopäätöksillä annetaan oikeusohjeita tulevien vastaavanlaisten oikeusriitojen varalle ja pyritään varmistamaan, että tuomioistuimet eri puolilla maata tulkitsevat lakia samalla tavalla.

Uusimmat ennakkopäätökset

7.12.2018
Kiinteistötoimitus
Kiinteistönmuodostamislaki - Rasite
Asianosainen
4.12.2018
Yksityiselämän suoja - Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen
Sananvapaus
29.11.2018
Pakkokeino - Etsintä - Kotietsintä
28.11.2018
Kuljetussopimus - Ilmakuljetus
Vahingonkorvaus
27.11.2018
Perintökaari - Pesänselvittäjä - Pesänjakaja - Hakijavaltuus
23.11.2018
Pakkokeino - Etsintä - Erityinen kotietsintä - Laite-etsintä
Oikeudenkäyntimenettely
22.11.2018
Huumausainerikos - Törkeä huumausainerikos
Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen
21.11.2018
Oikeudenkäynnin julkisuus - Henkilöllisyyden julkisuus - Oikeudenkäyntiasiakirjan julkisuus - Tuomioistuimen ratkaisun julkisuus
Muutoksenhaku
Pakolaisen oikeusasema
7.11.2018
Seksuaalirikos - Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö
Näytön arviointi
6.11.2018
Sakko - Sakkomääräys
Ylimääräinen muutoksenhaku - Tuomion purkaminen rikosasiassa - Puhevalta
2.11.2018
Rangaistuksen määrääminen - Vapaudenmenetysajan vähentäminen - Yhteinen rangaistus - Aikaisemmin tuomitun vankeusrangaistuksen huomioon ottaminen
1.11.2018
Maksuväline - Oikeudeton käyttö - Maksupalvelun käyttäjän vastuu
 
Julkaistu 25.5.2018