Ennakkopäätökset

Korkein oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa riita- ja rikosasioissa sekä valvoo lainkäyttöä omalla toimialallaan. Korkeimman oikeuden keskeisin tehtävä on antaa ennakkopäätöksiä sellaisista kysymyksistä, joihin laki ei anna selvää vastausta. Ennakkopäätöksillä annetaan oikeusohjeita tulevien vastaavanlaisten oikeusriitojen varalle ja pyritään varmistamaan, että tuomioistuimet eri puolilla maata tulkitsevat lakia samalla tavalla.

Uusimmat ennakkopäätökset

23.10.2019
Konkurssi - Takaisinsaanti konkurssipesään
Ulosottokaari - Ulosmittaus - Maksusuunnitelma
22.10.2019
Kilpailu - Kielletty kilpailunrajoitus
Vahingonkorvaus
18.10.2019
Ehdonalainen vapaus - Elinkautisvanki
16.10.2019
Velan vanhentuminen - Korvausvelan vanhentuminen - Vanhentumisen katkaiseminen - Vapaamuotoinen katkaisutoimi
Vahingonkorvaus - Sopimussuhteeseen perustuva vastuu
15.10.2019
Asiakirja - Asiakirjan kuolettaminen
11.10.2019
Muutoksenhaku - Valituksen tutkiminen
Määräaika
8.10.2019
Ylimääräinen muutoksenhaku - Määräajan palauttaminen
Oikeudenkäyntimenettely - Tyytymättömyyden ilmoittaminen
3.10.2019
Seksuaalirikos - Raiskaus - Törkeä raiskaus
Todistelu - Näytön arviointi
30.9.2019
Yksityishenkilön velkajärjestely - Velkajärjestelyn este
23.9.2019
Tapaturmakorvaus - Syy-yhteys
23.9.2019
Sananvapaus - Sananvapauden käyttäminen joukkoviestinnässä - Verkkoviestin jakelun keskeyttäminen - Verkkoviestin hävittämismääräys
20.9.2019
Ylimääräinen muutoksenhaku - Kantelu
Esteellisyys - Esittelijä
 
Julkaistu 19.8.2019