Ennakkopäätökset

Korkein oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa riita- ja rikosasioissa sekä valvoo lainkäyttöä omalla toimialallaan. Korkeimman oikeuden keskeisin tehtävä on antaa ennakkopäätöksiä sellaisista kysymyksistä, joihin laki ei anna selvää vastausta. Ennakkopäätöksillä annetaan oikeusohjeita tulevien vastaavanlaisten oikeusriitojen varalle ja pyritään varmistamaan, että tuomioistuimet eri puolilla maata tulkitsevat lakia samalla tavalla.

Uusimmat ennakkopäätökset

20.2.2020
Ammattitauti
Tapaturmakorvaus - Syy-yhteys
20.2.2020
Pakkokeino - Vangitseminen - Vangittuna pitäminen
Tuomion perusteleminen
18.2.2020
Kiskonta - Törkeä kiskonta
14.2.2020
Turvaamistoimi - Väliaikainen turvaamistoimi - Turvaamistoimen peruuttaminen
Oikeudenkäyntikulut
13.2.2020
Virkarikos - Virkavelvollisuuden rikkominen
Pahoinpitely
Poliisi
Voimakeinojen käyttö
12.2.2020
Yhdistys - Yhdistyksen nimi
5.2.2020
Ajokielto
Tuomioistuimen toimivalta - Asiallinen toimivalta
4.2.2020
Ylimääräinen muutoksenhaku - Tuomion purkaminen rikosasiassa
Rikokseen osallisuus - Avunanto
Syytesidonnaisuus
4.2.2020
Perintökaari - Pesänselvitys
Asiavaltuus
29.1.2020
Työsopimus - Työntekijän palkkaedut - Liikkeen luovutus
Oikeudenkäyntimenettely - Muutoksenhaku
24.1.2020
Yhteistoiminta valtion virastoissa ja laitoksissa
Hyvitys
24.1.2020
Sopimus - Reklamaatio
Sopimussuhteeseen perustuva vastuu
 
Julkaistu 19.8.2019