Ennakkopäätökset

Korkein oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa riita- ja rikosasioissa sekä valvoo lainkäyttöä omalla toimialallaan. Korkeimman oikeuden keskeisin tehtävä on antaa ennakkopäätöksiä sellaisista kysymyksistä, joihin laki ei anna selvää vastausta. Ennakkopäätöksillä annetaan oikeusohjeita tulevien vastaavanlaisten oikeusriitojen varalle ja pyritään varmistamaan, että tuomioistuimet eri puolilla maata tulkitsevat lakia samalla tavalla.

Uusimmat ennakkopäätökset

20.2.2019
Oikeudenkäyntimenettely - Jatkokäsittelylupa - Muutosperuste - Ennakkoratkaisuperuste
Todistelu
13.2.2019
Sopimus - Olosuhteiden muuttuminen - Sopimuksen irtisanominen - Sopimuksen sitovuus
Vahingonkorvaus
12.2.2019
Rikoksen johdosta tapahtuva luovuttaminen
Euroopan unionin oikeus
7.2.2019
Asianajaja - Valvonta - Kurinpidollinen seuraamus
Oikeudenkäyntimenettely - Pääkäsittely hovioikeudessa
6.2.2019
Turvaamistoimi
Patentti
6.2.2019
Vahingonkorvaus - Rikosvahingon korvaaminen - Korvattava vahinko - Puhdas varallisuusvahinko - Korvauksen sovittelu
5.2.2019
Velkomus
Oikeudenkäyntimenettely - Selvästi perusteeton vaatimus
Kuluttajansuoja
Euroopan unionin oikeus
30.1.2019
Asiakirja - Asiakirjan esittämisvelvollisuus
Liikesalaisuus
29.1.2019
Ylimääräinen muutoksenhaku - Tuomion purkaminen rikosasiassa
Rikokseen osallisuus - Avunanto
25.1.2019
Oikeudenkäyntimenettely - Tyytymättömyyden ilmoittaminen
Muutoksenhaku - Muutoksenhakuoikeus - Kantelu
23.1.2019
Rikosuhrimaksu
Ennakkopäätösvalitus
17.1.2019
Konkurssi - Konkurssivalvonta - Jakoluettelon vahvistaminen
 
Julkaistu 25.5.2018