Ennakkopäätökset

Korkein oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa riita- ja rikosasioissa sekä valvoo lainkäyttöä omalla toimialallaan. Korkeimman oikeuden keskeisin tehtävä on antaa ennakkopäätöksiä sellaisista kysymyksistä, joihin laki ei anna selvää vastausta. Ennakkopäätöksillä annetaan oikeusohjeita tulevien vastaavanlaisten oikeusriitojen varalle ja pyritään varmistamaan, että tuomioistuimet eri puolilla maata tulkitsevat lakia samalla tavalla.

Uusimmat ennakkopäätökset

17.1.2019
Konkurssi - Konkurssivalvonta - Jakoluettelon vahvistaminen
15.1.2019
Todistelu - Näytön arviointi
Huumausainerikos
9.1.2019
Tuomioistuimen toimivalta - Tuomioistuin- vai hallintoriita-asia
31.12.2018
Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuslajin valinta
Liikennerikos - Rattijuopumus - Törkeä rattijuopumus
28.12.2018
Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuslajin valinta
Seksuaalirikos - Raiskaus
28.12.2018
Virkarikos - Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen
Laiminlyöntirikos
Laillisuusperiaate - Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate
21.12.2018
Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen - Koventamisperusteet
21.12.2018
Kiinteistönmuodostamislaki - Rasite - Kulkuyhteys
Sopimus - Sopimuksen tulkinta
20.12.2018
Pakkokeino - Yhteydenpidon rajoittaminen
19.12.2018
Vahingonkorvaus - Sopimussuhteeseen perustuva vastuu
14.12.2018
Oikeudenkäyntimenettely - Jatkokäsittelylupa - Ennakkoratkaisuperuste - Muutosperuste
Yhdyskuntapalvelu - Muuntaminen vankeudeksi - Muuntaminen valvontarangaistukseksi
13.12.2018
Ryöstö - Törkeä ryöstö
Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen
 
Julkaistu 25.5.2018