Ennakkopäätökset

Korkein oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa riita- ja rikosasioissa sekä valvoo lainkäyttöä omalla toimialallaan. Korkeimman oikeuden keskeisin tehtävä on antaa ennakkopäätöksiä sellaisista kysymyksistä, joihin laki ei anna selvää vastausta. Ennakkopäätöksillä annetaan oikeusohjeita tulevien vastaavanlaisten oikeusriitojen varalle ja pyritään varmistamaan, että tuomioistuimet eri puolilla maata tulkitsevat lakia samalla tavalla.

Uusimmat ennakkopäätökset

5.12.2019
Huumausainerikos - Törkeä huumausainerikos
Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuslajin valinta - Ehdollinen vankeus - Rangaistuksen mittaaminen
5.12.2019
Tahallisuus
Tappo
3.12.2019
Veropetos - Törkeä veropetos
Vahingonkorvaus
29.11.2019
Sotilasrikos - Palvelusrikos
Seksuaalirikos - Seksuaalinen ahdistelu
Tuomioistuimen toimivalta - Asiallinen toimivalta
Rangaistava teko - Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate
26.11.2019
Ylimääräinen muutoksenhaku - Tuomion purkaminen rikosasiassa
Salakuljetus
Lääke
21.11.2019
Ympäristörikos - Ympäristön turmeleminen
Laillisuusperiaate
7.11.2019
Oikeudenkäyntimenettely - Jatkokäsittelylupa - Muutosperuste
5.11.2019
Väärennys
Rikoksen yritys - Satunnainen syy
4.11.2019
Pakkokeino - Vangitseminen - Vangittuna pitäminen
30.10.2019
Virkarikos - Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen
Kuolemantuottamus - Syy-yhteys
Laiminlyöntirikos
Tuottamus
Lääkäri
Potilaan oikeudet
Todistelu - Näytön arviointi
29.10.2019
Ulosottokaari - Ulosottovalitus - Palkan ulosmittaus - Suojaosuus
28.10.2019
Rikosvahingon korvaaminen
Vahingonkorvaus - Korvattava vahinko - Elatuksen menetys
 
Julkaistu 19.8.2019