Ennakkopäätökset

Korkein oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa riita- ja rikosasioissa sekä valvoo lainkäyttöä omalla toimialallaan. Korkeimman oikeuden keskeisin tehtävä on antaa ennakkopäätöksiä sellaisista kysymyksistä, joihin laki ei anna selvää vastausta. Ennakkopäätöksillä annetaan oikeusohjeita tulevien vastaavanlaisten oikeusriitojen varalle ja pyritään varmistamaan, että tuomioistuimet eri puolilla maata tulkitsevat lakia samalla tavalla.

Uusimmat ennakkopäätökset

25.3.2020
Kiinteistönvälitys - Kiinteistönvälittäjä - Selonotto- ja tiedonantovelvollisuus
Vahingonkorvaus
17.3.2020
Rikoksen johdosta tapahtuva luovuttaminen
Eurooppalainen pidätysmääräys
13.3.2020
Ylimääräinen muutoksenhaku - Tuomion purkaminen rikosasiassa
Rikokseen osallisuus - Yllytys
4.3.2020
Kiinteistön kauppa - Laatuvirhe - Tarkastusvelvollisuus
3.3.2020
Liikennerikos - Liikenneturvallisuuden vaarantaminen - Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen
3.3.2020
Asianajaja
Oikeudenkäyntiasiamies
Esteellisyys
2.3.2020
Pahoinpitely - Törkeä pahoinpitely
Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen
Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate
26.2.2020
Oikeudenkäyntikulut - Oikeusturvavakuutus - Oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuus
25.2.2020
Oikeudenkäyntimenettely - Kanteen muuttaminen
Avoliitto - Pesänjakaja - Omaisuuden erottelu
20.2.2020
Ammattitauti
Tapaturmakorvaus - Syy-yhteys
20.2.2020
Pakkokeino - Vangitseminen - Vangittuna pitäminen
Tuomion perusteleminen
18.2.2020
Kiskonta - Törkeä kiskonta
 
Julkaistu 19.8.2019