KKO esittää muutoksenhakusäännösten täydentämistä

Korkein oikeus esittää valtioneuvostolle, että muutoksenhakua korkeimpaan oikeuteen koskevia säännöksiä täydennettäisiin.

Linkit

Julkaistu 21.6.2023