Valituslupia Anom-viestien hyödyntämisestä näyttönä

Korkein oikeus (KKO) on myöntänyt vastaajille rajoitetut valitusluvat Anom-viestien hyödyntämisestä todisteena törkeitä huumausainerikoksia koskevassa asiassa.

Valitusluvat myönnettiin vastaajille rajoitettuna kysymykseen siitä, saiko ns. Anom-puhelimista saatuja viestejä hyödyntää asiassa todisteena. Muilta osin vastaajien valituslupahakemukset siirrettiin ratkaistavaksi valituksen käsittelyn yhteydessä. Lisäksi korkein oikeus myönsi syyttäjälle valitusluvan kysymykseen siitä, oliko huumausaineita asunnollaan toisen henkilön lukuun säilyttänyt henkilö syyllistynyt törkeään huumausainerikokseen tekijänä vai avunantajana.

Syyttäjä oli vaatinut vastaajille rangaistusta muun ohella törkeistä huumausainerikoksista. Todisteena asiassa oli vedottu FBI:n peiteoperaatiossa Anom-puhelimista saatuihin viesteihin. Vastaajat olivat vaatineet viestien asettamista hyödyntämiskieltoon katsoen, että viestit oli hankittu lainvastaisesti ja niiden käyttäminen vaaransi oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumisen. Sekä Kymenlaakson käräjäoikeus että Itä-Suomen hovioikeus olivat hylänneet vastaajien hyödyntämiskieltovaatimukset. Vastaajat oli tuomittu kummassakin oikeusasteessa pääosin syytteiden mukaisesti törkeistä huumausainerikoksista ja muista rikoksista useiden vuosien vankeusrangaistuksiin.


Lisätiedot: Esittelijä Elina Elo, p. 029 56 40055, elina.elo(at)oikeus.fi

Asian diaarinumero KKO:ssa: R2022/712

Julkaistu 13.10.2022