Korkeimman oikeuden uusi työjärjestys voimaan

Korkeimman oikeuden (KKO) uudistettu työjärjestys on tullut voimaan 1.6.2022. Työjärjestyksessä annetaan määräyksiä lainkäyttöasioiden ja hallintoasioiden käsittelystä korkeimmassa oikeudessa.

Julkaistu 1.6.2022