Hell’s Angels Motorcycle Clubin jäsenenä olevan lakimiehen valituslupahakemus hylättiin

Korkein oikeus (KKO) ei myöntänyt valituslupaa asiassa, jossa Helsingin hovioikeus ja oikeudenkäyntiavustajalautakunta olivat katsoneet, että hakija oli Hell’s Angels Motorcycle Club -jäsenyytensä vuoksi ilmeisen sopimaton oikeudenkäyntiasiamiehen tai -avustajan tehtävään. Tämän vuoksi hänen lupansa toimia tehtävässä oli peruutettu.

Julkaistu 21.12.2022