Virkavelvollisuuden rikkomisesta tuomitun poliisin valituslupahakemus hylättiin

Korkein oikeus (KKO) on hylännyt virkavelvollisuuden rikkomisesta tuomitun poliisimiehen valituslupahakemuksen. Helsingin hovioikeuden antama tuomio jäi näin ollen voimaan.

Julkaistu 7.4.2021