Vankeusolojen puutteellisuus esti rikoksentekijän luovuttamisen Romaniaan

Julkaistu 17.3.2020

Korkein oikeus (KKO) ei muuttanut Helsingin käräjäoikeuden ratkaisua asiassa, jossa oli kyse Romanian kansalaisen luovuttamisesta Romaniaan vankeusrangaistuksen suorittamista varten. Käräjäoikeus oli hylännyt luovuttamispyynnön.

Luovuttamispyyntö koski henkilöä, joka oli tuomittu Romaniassa neljäksi vuodeksi vankeuteen. Romanian viranomaisten esittämän selvityksen mukaan hän todennäköisesti suorittaisi osan rangaistuksestaan vankilassa, jossa vankien käytössä oleva henkilökohtainen tila on vähemmän kuin kolme neliömetriä.

KKO katsoi käräjäoikeuden tavoin, että Romanian viranomaisten selvityksestä ilmenevät vankeusolosuhteet loivat Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön perusteella vahvan olettaman ihmisoikeusloukkauksesta. Olettama ei kumoutunut pelkästään sillä viranomaisselvityksestä ilmenneellä seikalla, että kyseisessä vankilassa sellien ovia pidetään päivisin auki eikä vankien ole välttämätöntä viettää selleissä aikaa kuin öisin.


Lisätiedot: esittelijä Heikki Kemppinen, p. 029 56 40062, heikki.kemppinen(at)oikeus.fi

Ratkaisu (R2020/117, 17.3.2020) on tilattavissa kirjaamosta, puh 029 56 40050,
korkein.oikeus(at)oikeus.fi

Sivun alkuun |