Korkein oikeus sopeuttaa toimintaansa koronavirustilanteeseen

Julkaistu 20.3.2020  Päivitetty 22.5.2020

Korkein oikeus turvaa ydintoimintansa jatkuvuuden myös poikkeusoloissa. Valtaosa asioista käsitellään ja ratkaistaan kirjallisessa menettelyssä. Vallitsevan tilanteen vuoksi kiireettömien asioiden käsittelyyn saattaa kuitenkin olla odotettavissa viivästyksiä.

Asianosaisten ja todistajien läsnäoloa edellyttäviä suullisia käsittelyjä ei toistaiseksi järjestetä muutoin kuin välttämättömästä syystä.

Korkein oikeus on peruuttanut ja siirtänyt myöhemmäksi vierailut ja muut tilaisuudet virustartuntojen ehkäisemiseksi.

Korkeimman oikeuden asiakaspalvelu toimii normaalisti. Yleisten suositusten mukaisesti asioinnin toivotaan tapahtuvan puhelimitse tai sähköpostilla. Korkeimmassa oikeudessa käytäessä on pidettävä huolta hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta, eikä oireisena saa saapua paikalle.


Lisätiedot: KKO:n viestintä, p. 02956 40059, 02956 40052, viestinta.kko(at)oikeus.fi

Avainsanat

koronavirus