Muutoksenhakemusten toimittaminen

Toimita valituslupahakemus ja valitus määräajan kuluessa sen tuomioistuimen kirjaamoon, jonka ratkaisusta haluat valittaa. Kyseinen tuomioistuin lähettää asiakirjat korkeimman oikeuden kirjaamoon.

Ylimääräistä muutoksenhakua koskevat hakemukset toimitetaan suoraan korkeimman oikeuden kirjaamoon.

Asiakirjojen toimittamistapa

Voit toimittaa asiakirjoja korkeimmalle oikeudelle henkilökohtaisesti, asiamiehen tai lähetin välityksellä, postitse, sähköpostitse tai faksina. Asiakirjojen toimittaminen on lähettäjän omalla vastuulla. Asiakirjat toimitetaan aina korkeimman oikeuden kirjaamoon .

Jos käytät sähköpostia, saat onnistuneesta lähetyksestä automaattisen ilmoituksen eli vastaanottokuittauksen. Ainoastaan korkeimmasta oikeudesta saatu vastaanottokuittaus on luotettava osoitus lähetyksen onnistumisesta. Jos et ole saanut vastaanottokuittausta, varmista viestisi perille meno ottamalla yhteyttä kirjaamoon.

Oikeudenkäyntiaineistoksi tarkoitettujen selvitysten tulee olla asiakirjoina tai sähköisinä tiedostoina selkeitä. Oikeudenkäyntiaineistoa ei tule lähettää verkkosivuille viittaavina linkkeinä tai verkko-osoitteina.

Liitetiedostojen on suositeltavaa olla pdf- tai muussa yleisessä tallennusmuodossa. Tiedostot, jotka ovat muotoa bat, cmd, com, cpl, emf, exe, pif, rar, scr, vbs tai wmf, suodattuvat pois tietoturvasyistä. Yksittäisen sähköpostiviestin koko liitetiedostoineen voi olla enintään 20 megatavua.

Turvaviestin lähettäminen

Salassa pidettävät ja arkaluontoiset asiakirjat on mahdollista lähettää oikeusministeriön turvaviestin avulla. Palvelun käyttäminen on maksutonta ja turvallista.

Kun lähetät turvaviestin korkeimman oikeuden virastopostiin (korkein.oikeus[at]oikeus.fi), ilmoita viestin otsikossa, sisällössä ja liitteissä riittävästi asiasi tunnistetiedot (mikä asiakirja on kyseessä, nimesi, mihin ratkaisuun asiasi liittyy), jotta asiasi osataan käsitellä oikealla tavalla.

Ohje turvaviestin lähettämiseen (oikeus.fi)

Asiakirjojen toimittaminen tuomioistuimiin (oikeus.fi)

Julkaistu 24.8.2022