Ülemkohus

Ülemkohus kasutab ülimat kohtuvõimu tsiviil- ja kriminaalasjades ning teostab õigusemõistmist oma tegevusvaldkonnas. Ülemkohtu keskseimaks ülesandeks on luua pretsedente sellistes küsimustes, milledele seadus ei anna selget vastust. Pretsedentidega antakse õigusjuhiseid tulevaste samalaadsete õigusvaidluste puhuks ja püütakse kindlustada, et kohtuorganid kogu riigis tõlgendaksid seadust ühtemoodi.

 
Julkaistu 4.11.2014