Etusivu » Ennakkopäätökset

Ennakkopäätökset

Korkein oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa riita- ja rikosasioissa sekä valvoo lainkäyttöä omalla toimialallaan. Korkeimman oikeuden keskeisin tehtävä on antaa ennakkopäätöksiä sellaisista kysymyksistä, joihin laki ei anna selvää vastausta. Ennakkopäätöksillä annetaan oikeusohjeita tulevien vastaavanlaisten oikeusriitojen varalle ja pyritään varmistamaan, että tuomioistuimet eri puolilla maata tulkitsevat lakia samalla tavalla.

Uusimmat ennakkopäätökset

14.11.2017
Ylimääräinen muutoksenhaku
Rangaistuksen määrääminen - Vapaudenmenetysajan vähentäminen
1.11.2017
Petos - Törkeä petos
Oikeudenkäyntimenettely - Todistelu - Asianosaisen kuulustelu
Itsekriminointisuoja
31.10.2017
Oikeudenkäyntimenettely - Riita-asia - Asian ratkaiseminen kirjallisessa valmistelussa
31.10.2017
Oikeudenkäyntimenettely - Riita-asia - Asian ratkaiseminen valmistelussa
Jatkokäsittelylupa - Muutosperuste - Ennakkoratkaisuperuste
26.10.2017
Veropetos - Törkeä veropetos
Vahingonkorvaus
26.10.2017
Irtaimen kauppa - Vahingonkorvaus - Välillinen vahinko - Välitön vahinko
25.10.2017
Vahingonkorvaus - Kärsimys
Syyttömästi pidätetyn ja vangitun korvaus
24.10.2017
Ulosottokaari - Ulosmittaus
Oikeusvoima
20.10.2017
Rakennusurakka
Oikeustoimi - Oikeustoimen kohtuullistaminen
13.10.2017
Esteellisyys - Lautamies
12.10.2017
Seksuaalirikos - Raiskaus - Törkeä raiskaus
Rangaistuksen määrääminen - Lieventämisperusteet
Rangaistuksen mittaaminen - Kohtuullistamisperusteet
Nuori rikoksentekijä
12.10.2017
Oikeudenkäyntimenettely - Jatkokäsittelylupa - Muutosperuste
Lapsen huolto ja tapaamisoikeus - Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpano
Oikeudenkäyntikulut
 
Julkaistu 9.9.2014