Etusivu » Ennakkopäätökset

Ennakkopäätökset

Korkein oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa riita- ja rikosasioissa sekä valvoo lainkäyttöä omalla toimialallaan. Korkeimman oikeuden keskeisin tehtävä on antaa ennakkopäätöksiä sellaisista kysymyksistä, joihin laki ei anna selvää vastausta. Ennakkopäätöksillä annetaan oikeusohjeita tulevien vastaavanlaisten oikeusriitojen varalle ja pyritään varmistamaan, että tuomioistuimet eri puolilla maata tulkitsevat lakia samalla tavalla.

Uusimmat ennakkopäätökset

11.7.2017
Oikeudenkäyntimenettely - Jatkokäsittelylupa
Lapsen huolto ja tapaamisoikeus - Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpano
6.7.2017
Kiinteistönmuodostamislaki - Vesijättö - Lunastamisen edellytykset
Maankäyttö- ja rakennuslaki - Yleiskaava
5.7.2017
Törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu
4.7.2017
Seksuaalirikos - Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö
Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuslajin valinta - Rangaistuksen mittaaminen
4.7.2017
Seksuaalirikos - Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö - Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö - Lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin
Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuslajin valinta - Rangaistuksen mittaaminen
29.6.2017
Perintökaari - Testamentti - Keskinäinen testamentti - Testamentin tulkinta
29.6.2017
Ahvenanmaa - Itsehallinto - Toimivaltakiista - Maa- ja metsätalous - Valtiontakaus
29.6.2017
Ahvenanmaa - Itsehallinto - Toimivaltakiista - Kalastus - Kalastuskiintiö - Euroopan unionin oikeus
27.6.2017
Rangaistuksen määrääminen - Yhdyskuntapalvelu
Rikosoikeuden ajallinen ulottuvuus
Ylimääräinen muutoksenhaku - Tuomion purkaminen rikosasiassa
27.6.2017
Maantietoimitus
Yleinen tie - Tiekorvaus - Vahingonkorvaus
Oikeusvoima
22.6.2017
Vakuutussopimus - Vakuutusehdon tulkinta - Vakuutuksesta korvattava vahinko - Vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuus
16.6.2017
Tuomari
Tuomioistuimen päätösvaltaisuus
 
Julkaistu 9.9.2014