Suomeksi - På svenska - In English - Sme - Fr - Ru - Et - De

Korkein oikeus

Korkein oikeus

Etusivu » Ennakkopäätökset

Ennakkopäätökset

Korkein oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa riita- ja rikosasioissa sekä valvoo lainkäyttöä omalla toimialallaan. Korkeimman oikeuden keskeisin tehtävä on antaa ennakkopäätöksiä sellaisista kysymyksistä, joihin laki ei anna selvää vastausta. Ennakkopäätöksillä annetaan oikeusohjeita tulevien vastaavanlaisten oikeusriitojen varalle ja pyritään varmistamaan, että tuomioistuimet eri puolilla maata tulkitsevat lakia samalla tavalla.

Uusimmat ennakkopäätökset

10.2.2017
Syyte - Syytesidonnaisuus
Pahoinpitely - Törkeä pahoinpitely
Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen - Yhteinen rangaistus - Yhteisen rangaistuksen mittaaminen
6.2.2017
Ylimääräinen muutoksenhaku - Tuomion purkaminen rikosasiassa
Salakuljetus
Lääkerikos
3.2.2017
Yksityishenkilön velkajärjestely - Lisäsuoritusten vahvistaminen
Siirtymäsäännös
3.2.2017
Työsopimus - Lisätyön tarjoamisvelvollisuus - Oppisopimus
Naisten ja miesten välinen tasa-arvo
Syrjintä
26.1.2017
Velan vanhentuminen - Korvausvelan vanhentuminen
17.1.2017
Asunto-osakeyhtiö - Osakkeen lunastaminen
10.1.2017
Kiinteistönmuodostamislaki - Halkominen
28.12.2016
Konkurssi - Konkurssivalvonta - Riitautettua saamista koskeva oikeudenkäynti
28.12.2016
Vahingonkorvaus - Työnantajan korvausvastuu - Tuottamus
Työturvallisuus
23.12.2016
Vahingonkorvaus
Velan vanhentuminen - Korvausvelan vanhentuminen
23.12.2016
Hätävarjelu - Hätävarjelun liioittelu
Tappo
Todistelu - Näytön arviointi
Todistustaakka
22.12.2016
Oikeudenkäyntimenettely - Todistelu - Hyödyntämiskielto
Oikeudenkäyntiavustaja - Oikeus avustajaan
Esitutkinta
Itsekriminointisuoja
 
Julkaistu 9.9.2014