Suomeksi - På svenska - In English - Sme - Fr - Ru - Et - De

Korkein oikeus

Korkein oikeus

Etusivu » Ennakkopäätökset

Ennakkopäätökset

Korkein oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa riita- ja rikosasioissa sekä valvoo lainkäyttöä omalla toimialallaan. Korkeimman oikeuden keskeisin tehtävä on antaa ennakkopäätöksiä sellaisista kysymyksistä, joihin laki ei anna selvää vastausta. Ennakkopäätöksillä annetaan oikeusohjeita tulevien vastaavanlaisten oikeusriitojen varalle ja pyritään varmistamaan, että tuomioistuimet eri puolilla maata tulkitsevat lakia samalla tavalla.

Uusimmat ennakkopäätökset

24.4.2017
Pakkokeino - Kotietsintä
24.4.2017
Oikeudenkäyntimenettely - Pääkäsittely hovioikeudessa - Rikosasia
18.4.2017
Oikeudenkäyntimenettely - Jatkokäsittelylupa - Muutosperuste
Vammantuottamus - Syy-yhteys
Vahingonkorvaus
11.4.2017
Työsopimus
Työtapaturma
Vahingonkorvaus - Ansionmenetys
Oikeudenkäyntimenettely - Oikeudenmukainen oikeudenkäynti - Tutkimatta jättäminen
Tuomion oikeusvaikutus - Täytäntöönpanokelpoisuus
7.4.2017
Työsopimus - Luottamusmies - Työsopimuksen päättäminen
31.3.2017
Vahingonkorvaus - Korvausvastuun peruste
28.3.2017
Kanne - Kanteen ennenaikaisuus
Rakennusurakka
Sopimus - Sopimuksen tulkinta
27.3.2017
Avioliitto - Yhteiselämän lopettaminen
16.3.2017
Todistelu - Näytön arviointi
Huumausainerikos - Törkeä huumausainerikos
15.3.2017
Rikoksen johdosta tapahtuva luovuttaminen - Eurooppalainen pidätysmääräys
8.3.2017
Oikeudenkäyntimenettely - Kanne - Kanteen muuttaminen - Prekluusio - Pääkäsittely hovioikeudessa
7.3.2017
Huumausainerikos - Törkeä huumausainerikos
Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen
 
Julkaistu 9.9.2014