Suomeksi - På svenska - In English - Sme - Fr - Ru - Et - De

Korkein oikeus

Korkein oikeus

Etusivu » Ennakkopäätökset

Ennakkopäätökset

Korkein oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa riita- ja rikosasioissa sekä valvoo lainkäyttöä omalla toimialallaan. Korkeimman oikeuden keskeisin tehtävä on antaa ennakkopäätöksiä sellaisista kysymyksistä, joihin laki ei anna selvää vastausta. Ennakkopäätöksillä annetaan oikeusohjeita tulevien vastaavanlaisten oikeusriitojen varalle ja pyritään varmistamaan, että tuomioistuimet eri puolilla maata tulkitsevat lakia samalla tavalla.

Uusimmat ennakkopäätökset

24.5.2017
Avioliitto - Avioero
Oikeudenkäyntimenettely
Tuomion oikeusvaikutus
24.5.2017
Seksuaalirikos- Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö -
Seksuaalinen hyväksikäyttö
Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen
Rangaistuslajin valinta
24.5.2017
Rikoksen johdosta tapahtuva luovuttaminen
Eurooppalainen pidätysmääräys
Syyteoikeus
23.5.2017
Työsopimus - Luottamusvaltuutettu
Perustuslaki - Yhdistymisvapaus
23.5.2017
Tappo - Tapon yritys
Rangaistuksen määrääminen - Ehdollisen vankeuden määrääminen täytäntöönpantavaksi - Koko rangaistuksen suorittaminen vankilassa
19.5.2017
Työsopimus - Työsopimuksen päättäminen - Työsopimuksen irtisanominen - Uudelleen sijoittaminen
18.5.2017
Työsopimus - Työsopimuksen päättäminen - Työsopimuksen irtisanominen - Työsuhteen ehdot
16.5.2017
Naisten ja miesten välinen tasa-arvo - Raskaudesta johtuva syrjintä
16.5.2017
Tuomioistuimen toimivalta - Yleinen tuomioistuin vai merioikeus
2.5.2017
Huumausainerikos - Törkeä huumausainerikos
Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen
28.4.2017
Asunto-osakeyhtiö - Huoneiston ottaminen yhtiön hallintaan
28.4.2017
Konkurssi
Velan vanhentuminen - Julkisen saatavan vanhentuminen
 
Julkaistu 9.9.2014