Etusivu » Ennakkopäätökset

Ennakkopäätökset

Korkein oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa riita- ja rikosasioissa sekä valvoo lainkäyttöä omalla toimialallaan. Korkeimman oikeuden keskeisin tehtävä on antaa ennakkopäätöksiä sellaisista kysymyksistä, joihin laki ei anna selvää vastausta. Ennakkopäätöksillä annetaan oikeusohjeita tulevien vastaavanlaisten oikeusriitojen varalle ja pyritään varmistamaan, että tuomioistuimet eri puolilla maata tulkitsevat lakia samalla tavalla.

Uusimmat ennakkopäätökset

15.9.2017
Yrityssaneeraus - Saneerausohjelman vahvistaminen
Yrityskiinnitys
11.9.2017
Oikeudenkäyntimenettely - Jatkokäsittelylupa - Muutosperuste
Väärennysrikos - Väärennys
29.8.2017
Asiantuntija - Palkkio
29.8.2017
Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen - Yhteinen rangaistus - Vieraassa valtiossa annetun tuomion huomioon ottaminen
Oikeudenkäyntimenettely - Pääkäsittelyn täydentäminen - Tuomion perusteleminen
25.8.2017
Rangaistuksen määrääminen - Yhdyskuntapalvelu - Muuntaminen vankeudeksi
23.8.2017
Konkurssi - Konkurssin edellytykset
Oikeudenkäyntimenettely - Tutkimatta jättäminen
Osakeyhtiö - Yhtiökokouksen toimivalta
21.8.2017
Pakottaminen
Rikokseen osallisuus - Yllytys
Rikosten yhtyminen - Lainkonkurrenssi - Toissijaisuuslauseke
18.8.2017
Luvattoman taksiliikenteen harjoittaminen
Erehdys - Kieltoerehdys
Menettämisseuraamus - Hyödyn menettäminen
11.8.2017
Työsopimus - Määräaikainen työsopimus
Työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuus
11.7.2017
Oikeudenkäyntimenettely - Jatkokäsittelylupa
Lapsen huolto ja tapaamisoikeus - Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpano
6.7.2017
Kiinteistönmuodostamislaki - Vesijättö - Lunastamisen edellytykset
Maankäyttö- ja rakennuslaki - Yleiskaava
5.7.2017
Törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu
 
Julkaistu 9.9.2014