Etusivu » Ennakkopäätökset

Ennakkopäätökset

Korkein oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa riita- ja rikosasioissa sekä valvoo lainkäyttöä omalla toimialallaan. Korkeimman oikeuden keskeisin tehtävä on antaa ennakkopäätöksiä sellaisista kysymyksistä, joihin laki ei anna selvää vastausta. Ennakkopäätöksillä annetaan oikeusohjeita tulevien vastaavanlaisten oikeusriitojen varalle ja pyritään varmistamaan, että tuomioistuimet eri puolilla maata tulkitsevat lakia samalla tavalla.

Uusimmat ennakkopäätökset

25.4.2018
Rikoksen johdosta tapahtuva luovuttaminen - Säilössä pitäminen
Oikeudenkäyntikulut - Valtion korvausvastuu
17.4.2018
Muutoksenhaku - Valituslupa
Tuomion purkaminen rikosasiassa
16.4.2018
Pahoinpitely - Törkeä pahoinpitely
Kuolemantuottamus - Törkeä kuolemantuottamus
Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen - Kohtuullistamisperusteet
16.4.2018
Syrjintä
Työsopimus - Työhönotto - Korvattava vahinko
11.4.2018
Seksuaalirikos - Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö
Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen - Rangaistusasteikon lieventäminen
Syyntakeisuus
9.4.2018
Rikesakko - Rikesakkomääräys
Muutoksenhaku - Muutoksenhakuoikeus
Ennakkopäätösvalitus
9.4.2018
Syyttäjä
Muutoksenhaku
Puhevalta
9.4.2018
Sakko - Sakkomääräys
Muutoksenhaku - Muutoksenhakuoikeus
Ennakkopäätösvalitus
Tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen
6.4.2018
Työsopimus - Työsopimuksen päättäminen - Työsopimuksen irtisanominen
5.4.2018
Yksityistie - Ennestään oleva tie
3.4.2018
Rekisterimerkintärikos
Menettämisseuraamus - Hyödyn menettäminen
29.3.2018
Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen - Lieventämisperusteet - Rangaistusasteikon lieventäminen
Veropetos - Törkeä veropetos
Kirjanpitorikos - Törkeä kirjanpitorikos
Tunnustamisoikeudenkäynti
 
Julkaistu 9.9.2014