Ennakkopäätökset

Korkein oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa riita- ja rikosasioissa sekä valvoo lainkäyttöä omalla toimialallaan. Korkeimman oikeuden keskeisin tehtävä on antaa ennakkopäätöksiä sellaisista kysymyksistä, joihin laki ei anna selvää vastausta. Ennakkopäätöksillä annetaan oikeusohjeita tulevien vastaavanlaisten oikeusriitojen varalle ja pyritään varmistamaan, että tuomioistuimet eri puolilla maata tulkitsevat lakia samalla tavalla.

Uusimmat ennakkopäätökset

13.6.2018
Työrikos - Työsyrjintä
5.6.2018
Huumausainerikos - Törkeä huumausainerikos
Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen - Lieventämisperusteet
5.6.2018
Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen - Rangaistuslajin valinta
Petos
Pahoinpitely
25.5.2018
Syyntakeisuus
Tappo
24.5.2018
Kiinteistötoimitus - Moottorikelkkailureitin perustaminen - Reittitoimitus
22.5.2018
Todistelu - Uusi todiste
Oikeudenkäyntimenettely - Prekluusio
21.5.2018
Työsopimus - Sairausajan palkka
Lakko
18.5.2018
Työsopimus - Syrjintä
17.5.2018
Kiinteistön kauppa - Kaupan purkaminen - Kanneaika
Velan vanhentuminen
3.5.2018
Sopimus - Sopimuksen syntyminen - Sopimuksen irtisanominen
Vahingonkorvaus
26.4.2018
Teollisoikeusrikos
Tavaramerkki - Yhteisön tavaramerkki
Mallioikeus - Yhteisömalli
Laillisuusperiaate - Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate
26.4.2018
Seksuaalirikos - Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö - Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö
Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuslajin valinta - Rangaistuksen mittaaminen
 
Julkaistu 25.5.2018