Etusivu » Ennakkopäätökset

Ennakkopäätökset

Korkein oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa riita- ja rikosasioissa sekä valvoo lainkäyttöä omalla toimialallaan. Korkeimman oikeuden keskeisin tehtävä on antaa ennakkopäätöksiä sellaisista kysymyksistä, joihin laki ei anna selvää vastausta. Ennakkopäätöksillä annetaan oikeusohjeita tulevien vastaavanlaisten oikeusriitojen varalle ja pyritään varmistamaan, että tuomioistuimet eri puolilla maata tulkitsevat lakia samalla tavalla.

Uusimmat ennakkopäätökset

19.1.2018
Avoliitto - Omaisuuden erottelu - Hyvitys yhteistalouden
hyväksi annetusta panoksesta
18.1.2018
Ulosottokaari - Ulosmittaus - Ulosmittauksen varmistaminen
16.1.2018
Todistelu - Näytön arviointi
Syyttömyysolettama
Huumausainerikos
4.1.2018
Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen - Lieventämisperusteet
Kirjanpitorikos - Törkeä kirjanpitorikos
Veropetos - Törkeä veropetos
2.1.2018
Muutoksenhaku - Valitusosoitus
Oikeudenkäyntimenettely - Tutkimatta jättäminen
29.12.2017
Veropetos - Törkeä veropetos
Kirjanpitorikos - Törkeä kirjanpitorikos
Tahallisuus
28.12.2017
Tuomari
Esteellisyys
27.12.2017
Tapaturmakorvaus - Syy-yhteys
22.12.2017
Menettämisseuraamus - Rikoksentekovälineen menettäminen
21.12.2017
Osakeyhtiö - Samastaminen
Palkkaturva
21.12.2017
Todistelu - Näytön arviointi
Huumausainerikos - Törkeä huumausainerikos
20.12.2017
Virkarikos - Virkavelvollisuuden rikkominen
Rikosten yhtyminen
Syyteoikeus - Syyteoikeuden vanhentuminen
Tahallisuus
 
Julkaistu 9.9.2014