Korkein oikeus on ennakkopäätöstuomioistuin. Ennakkopäätöksiä annetaan sellaisista kysymyksistä, joihin laki ei anna selvää vastausta. Ennakkopäätöksillä annetaan oikeusohjeita tulevien vastaavanlaisten oikeusriitojen varalle ja pyritään varmistamaan, että tuomioistuimet eri puolilla maata tulkitsevat lakia samalla tavalla.

Uusimmat ennakkopäätökset

25.4.2018
Rikoksen johdosta tapahtuva luovuttaminen - Säilössä pitäminen
Oikeudenkäyntikulut - Valtion korvausvastuu

Tiedotteet ja uutiset

Lausunnot