För medierna

Från högsta domstolens kommunikationsenhet är det möjligt att få information om till exempel parter, behandlingsfaser och handlingar i ärenden som är under behandling. Representanter av medierna kan också höra sig för om högsta domstolens förfaranden och personal eller ställa frågor om antalet mål, termer eller andra allmänna saker.

Redogörelser för prejudikat samt pressmeddelanden kan läsas på denna webbplats ungefär kl. 9.00 den dag då avgörandet meddelas. Här finns ungefär ett dussin av de senaste avgörandena. Äldre avgöranden finns i högsta domstolens databas i författningsdatabanken Finlex.

Kommunikationsenheten publicerar högsta domstolens pressmeddelanden på finska och svenska. I pressmeddelandena sammanfattas de viktigaste punkterna i de domar och avgöranden som de gäller. Medierna informeras också om muntliga förhandlingar och eventuella andra händelser. Muntliga förhandlingar är nästan alltid offentliga. Fotografering och ljudupptagning under muntliga förhandlingar kräver ordförandens tillstånd.

Pressmeddelanden publiceras på denna webbplats och skickas till de redaktörers och redaktioners e-postadresser som finns på sändlistan för pressmeddelanden. Pressmeddelanden och redogörelser för nya prejudikat kan också beställas till e-post via RSS-flödet (på framsida).

Redaktörarna kan också be att kommunikationsenheten lägger deras e-postadress till katalogen, så sänds pressmeddelandena till redaktörarnas e-post.

I samband med högsta domstolens registratorskontor finns en läsesal dit vid behov kan handlingar beställas för läsning. I läsesalen finns också en kundterminal där det är möjligt att bläddra i hovrätternas och högsta domstolens diarieuppgifter.

Lägg märke till att högsta domstolen meddelar sin ståndpunkt i rättskipningsärenden endast i sina avgöranden och att kommunikationsenhetens anställda inte kan bedöma eller kommentera avgörandena. Därför rekommenderar vi vändning till juridiska experter utanför högsta domstolen, till exempel forskare, om kommentarer behövs.

Vänligen kontakta kommunikationsenheten (kontaktuppgifter i högra marginalen på denna sida) om du vill be om en intervju eller höra dig för om bildmaterial.

 
Publicerad 24.9.2019