Kundtjänst

Högsta domstolens registratorskontor har öppet vardagar kl. 8.00–16.15. Registratorskontoret tar emot handlingar som inlämnas till högsta domstolen och skickar på begäran fotokopior och officiella kopior av handlingar. En kopieringsavgift tas ut enligt antalet sidor. Mera information om avgifter hittar du i sektionen Avgifter.

Lägg märke till att ansökningar om besvärstillstånds oftast lämnas in till registratorskontoret vid den domstol som avgjort ärendet senast, till exempel hovrättens registratorskontor. Mera information om inledande av ärenden hittar du i sektionen Inledande av ärenden.

I högsta domstolens läsesal är det möjligt att avgiftsfritt bekanta sig med handlingar kl. 8.00–16.00. Handlingarna bör beställas på förhand. I läsesalen finns en kopieringsmaskin för kopiering av handlingar. Kopieringsavgiften är 60 cent/sida och minimiavgift är alltid minst 10 euro. I läsesalen finns också en kundterminal där du kan bläddra i domstolarnas offentliga diarieuppgifter.

Möjligheten till kontantbetalning har upphört

Vänligen lägg märke till att betalning av kopior samt andra prestationer sker endast med faktura.

Registratorskontorets kontaktuppgifter

Besöksadress: Norra esplanaden 3, Helsingfors
Karta

Växel: 02956 40000
Fax: 02956 40154
Registratorskontoret: 02956 40050
E-post: *korkein.oikeus(at)oikeus.fi

Mera kontaktuppgifter hittar du i sektionen Kontakt.

*Ersätt (at) med @ för att skicka e-post.

 
Publicerad 24.9.2019