Åtkomlighet

Högsta domstolens nya webbplats öppnades den 2 januari 2014. Webbplatsens åtkomlighet har förbättrats genom att layouten har lättats upp och gjorts tydligare. Även sättet att presentera länkar, bilder och dokument på webbplatsen har ändrats för att göra dem lättåtkomligare.

Arbetet med att förbättra åtkomligheten fortsätter. Webbplatsen ska uppfylla de lagstadgade kraven på åtkomlighet senast den 23 september 2020.

Om du vill ge feedback på webbplatsens åtkomlighet kan du skicka ett e-postmeddelande till adressen viestinta.kko(at)oikeus.fi.

 
Publicerad 16.8.2019  Uppdaterad 25.9.2019