Timo Esko

Född 18.5.1952 i Tammerfors. Juris kandidat 1974, juris licentiat 1978 och juris doktor 1986. Assistent, tf. biträdande professor och tf. professor vid juridiska fakulteten i Helsingfors universitet 1974–1987. Förvaltningsdirektör vid Helsingfors universitet 1987–1992. Konsulterande jurist vid Advokatbyrå Jouko Pesonen 1992–1995. Delägare i Advokatbyrå Timo Esko & Sami Uoti Oy, sedermera Esko, Uoti & Sotamaa Oy 1996–2006. Ledamot i högsta domstolen och justitieråd 1.3.2006–31.10.2012. President vid Åbo hovrätt 1.11.2012–31.12.2015. President vid högsta domstolen 1.1.2016.

Ordförande i Helsingfors II krigsrätt 1977–1978, kanslersekreterare vid Helsingfors universitet 1978–1985, redaktör för litteraturavdelningen för tidningen Lakimies 1982–1984, medlem av Advokatförbundets delegation och ordförande för procedurutskottet 1998–2005, chefredaktör för tidskriften Defensor Legis 1994–2006. Sakkunnig vid justitieministeriets beredning av lagstiftning inom internationell privaträtt. Redaktör för verket Encyclopedia Iuridica Fennica, medlem av redaktionsrådet för Juristmatrikeln åren 1994 och 1999. Medlem av ledningsgruppen för OECD:s Institutional Management in Higher Education -program 1987–1992. Medlem av Europarådets Consultative Council of European Judges (CCJE) sedan år 2007. Doktorsavhandling inom internationell arbetsrätt, ett flertal artiklar på den internationella privaträttens och advokaträttens område.

 
Publicerad 14.1.2016