HD:2020:1

Skuldsanering för privatpersoner - Betalningsprogram

Diarienummer: S2018/126
Liggare: 1
Givet: 2.1.2020 ECLI:FI:KKO:2020:1

Gäldenären hade innan ansökan om skuldsanering gjordes bett borgenärerna meddela beloppen på sina fordringar per ett visst datum (saldodagen). Tingsrätten hade när den fattade beslut om att inleda skuldsanering förordnat en utredare, som hade bett borgenärerna meddela beloppen på sina fordringar per den dag skuldsaneringen inleddes. Skuldsaneringen hade inletts innan det hade förflutit sex månader från saldodagen.

Räntorna på de vanliga skulderna var efterställda i betalningsprogrammet räknat från saldodagen och inte från den dag skuldsaneringen inleddes.

L om skuldsanering för privatpersoner 31 § 3 mom

 
Publicerad 2.1.2020