HD:2019:99

Tvångsmedel - Häktning - Fortsatt häktning

Diarienummer: R2018/98
Liggare: 1875
Givet: 4.11.2019 ECLI:FI:KKO:2019:99

Tingsrätten bestämde att A som var misstänkt för grovt narkotikabrott och narkotikabrott skulle hållas häktad även efter att förundersökningen var klar och åtal hade väckts, eftersom det enligt tingsrätten fanns skäl att misstänka att A försvårade utredningen av narkotikabrottet genom att påverka sin medgärningsman. Hovrätten förkastade A:s klagan angående beslutet om fortsatt häktning.

Högsta domstolen ansåg av de skäl som framgår av avgörandet att det inte kunde anses förenligt med proportionalitetsprincipen att A hölls häktad.

 
Publicerad 4.11.2019